Foto 1: Walter Corsep (1862-1944): Stadtvedute Erfurt, Michaelisstraße - Gasthaus Zum Goldenen Schwan, Öl Gemälde
Foto 2: Walter Corsep (1862-1944): Stadtvedute Erfurt, Michaelisstraße - Gasthaus Zum Goldenen Schwan, Öl Gemälde
Foto 3: Walter Corsep (1862-1944): Stadtvedute Erfurt, Michaelisstraße - Gasthaus Zum Goldenen Schwan, Öl Gemälde

Walter Corsep (1862-1944): Stadtvedute Erfurt, Michaelisstraße - Gasthaus Zum Goldenen Schwan, Öl Gemälde