Foto 1: Hans-Joachim Zeidler (1935-2010): Paar Graphiken - Lithographien, abstrakte Landschaften, datiert 1954

Hans-Joachim Zeidler (1935-2010): Paar Graphiken - Lithographien, abstrakte Landschaften, datiert 1954