Foto 1: Große Porzellan Zierschale, Ende 19. Jahrhundert, Meissen
Foto 2: Große Porzellan Zierschale, Ende 19. Jahrhundert, Meissen
Foto 3: Große Porzellan Zierschale, Ende 19. Jahrhundert, Meissen

Große Porzellan Zierschale, Ende 19. Jahrhundert, Meissen