Foto 1: Großer Porzellan Wandteller, KPM, Marke um 1937-44, Dresdner Handmalerei
Foto 2: Großer Porzellan Wandteller, KPM, Marke um 1937-44, Dresdner Handmalerei
Foto 3: Großer Porzellan Wandteller, KPM, Marke um 1937-44, Dresdner Handmalerei
Foto 4: Großer Porzellan Wandteller, KPM, Marke um 1937-44, Dresdner Handmalerei

Großer Porzellan Wandteller, KPM, Marke um 1937-44, Dresdner Handmalerei