Foto 1: Großer Meissen Prunkteller, Amsterdamer Art, ab 1934
Foto 2: Großer Meissen Prunkteller, Amsterdamer Art, ab 1934

Großer Meissen Prunkteller, Amsterdamer Art, ab 1934