Foto 1: Verzierter Affenschädel, Kapala, 19./20. Jahrhundert, Tibet, Ritualobjekt
Foto 2: Verzierter Affenschädel, Kapala, 19./20. Jahrhundert, Tibet, Ritualobjekt
Foto 3: Verzierter Affenschädel, Kapala, 19./20. Jahrhundert, Tibet, Ritualobjekt
Foto 4: Verzierter Affenschädel, Kapala, 19./20. Jahrhundert, Tibet, Ritualobjekt
Foto 5: Verzierter Affenschädel, Kapala, 19./20. Jahrhundert, Tibet, Ritualobjekt

Verzierter Affenschädel, Kapala, 19./20. Jahrhundert, Tibet, Ritualobjekt