Foto 1: Biedermeier Fingerhut, 800er Silber
Foto 2: Biedermeier Fingerhut, 800er Silber
Foto 3: Biedermeier Fingerhut, 800er Silber
Foto 4: Biedermeier Fingerhut, 800er Silber

Biedermeier Fingerhut, 800er Silber