Foto 1: Historismus Messing Mörser & Stößel
Foto 2: Historismus Messing Mörser & Stößel
Foto 3: Historismus Messing Mörser & Stößel
Foto 4: Historismus Messing Mörser & Stößel

Historismus Messing Mörser & Stößel