Foto 1: Johann Vincenz Cissarz (1873-1942): 2er Satz Jugendstil Likörgläser, um 1905, Ausführung Rheinische Glashütten AG Köln-Ehrenfeld
Foto 2: Johann Vincenz Cissarz (1873-1942): 2er Satz Jugendstil Likörgläser, um 1905, Ausführung Rheinische Glashütten AG Köln-Ehrenfeld

Johann Vincenz Cissarz (1873-1942): 2er Satz Jugendstil Likörgläser, um 1905, Ausführung Rheinische Glashütten AG Köln-Ehrenfeld